Navijački salovi

Šalovi se izrađuju isključivo po porudžbini i po vašim idejnim zamislima na pletaćim mašinama. Vaši nacrti, skice se dostavljaju na naš e-mail u bilo kom formatu (Corel, JPG itd). To je osnovna kreacija. Ona se kompjuterski prerađuje u mašinski program i odrade se eventualne korekcije. Tako korigovan nacrt šala se dostavlja e-mailom poručiocu koji može da pregleda konačnu verziju i tek posle takvog usaglašavanja program se šalje u proizvodnju na izradu.

Šalovi se izrađuju na kompjuterskim mašinama izuzetne finoće. Izrađujemo šalove sa natpisom (tzv. pisane šalove) i bar šalove i to najviše do 4 boje po jednom programu.

S obzirom da ne radimo vez, u praksi su mnogo zastupljeni bar šalovi sa uštrikanim grbom, logotipom ili natpisom na krajevima, kao i na sredini bar šala.

Raspolazemo velikim izborom fontova ćiriličnog i latiničnog pisma. Rese šalova se mogu odradjivati mašinskim putem ili ručno sto je u poslednje vreme veoma zastupljeno.