Navijačke kape

Izrađujemo kape na pletaćim mašinama sa natpisom i bar kape i to najviše 4 boje po jednom programu. One mogu biti zaobljenog vrha i vrha skupljenog u kićanku, a posebno su aktuelne kape u kombinaciji sa šalom